Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Ústecký kraj » Podpora pečujících na Ústecku do 3/2022

Podpora pečujících na Ústecku

logo eu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010753

Místo realizace: Ústecký kraj – MOST, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2022

Popis projektu /anotace:

Projekt si klade za cíl podporu neformálních laických či rodinných pečovatelů. Zajistí jim psychickou podporu a odbornou pomoc, poradenství a seznámení s praktickými dovednostmi nutnými pro správné provedení jimi poskytované péče. Důraz je kladen na zlepšení psychické situace pečujících, na zvýšení využívání služeb formální péče, která je klíčem k snadnějšímu zvládání péče o osobu blízkou a k zachování vlastního sociálního, rodinného a pracovního života pečujících. Projekt podpoří min. 48 osob.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit pečující osoby v psychické stabilitě, edukovat je a předávat jim potřebné informace a praktické dovednosti k poskytování péče a pomáhat pečujícím při hledání vlastního efektivního způsobu řešení každodenní situace při péči o osobu závislou za současného zajištění a uspokojení vlastních sociálních potřeb. Cíl projektu je spatřován v účinné pomoci a motivaci lidí, kteří jsou často na pokraji vyhoření, jsou vyčerpaní, potýkají se s nedostatkem odborných znalostí a praktických informací, potřebují sdílet své prožitky, získávat odezvu, čerpat ze zkušeností odborníků a praktiků, potřebují zvýšit odborné povědomí a hlavně podpořit vlastní vědomí, že jejich služba má smysl. Projekt jim chce pomoci vrátit jejich psychickou pohodu, osobní prožívání, seberealizaci, společenský, rodinný a pracovní život. 

Cílová skupina:

Neformální (laičtí) pečovatelé jsou často "rodinní" pečovatelé, kteří začali pečovat bez jakékoliv přípravy a vzdělání. Často mělo být zajištění péče jen krátkodobé, dočasné. Laicky zajišťují péči, na kterou mnohdy ani odborníci nestačí. Tato forma bezplatné péče je velmi důležitou součástí systému dlouhodobé péče. Podle kvalifikovaných odhadů je min. 70 % péče poskytováno neformálními pečovateli. Ze 2/3 se jedná o ženy ve věku 35-64 let.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v okresech:

Most, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

Hlavní aktivity:

  1. Poradenství pro pečující – individuální poradenství a konzultace k řešení aktuální situace
  2. Pečovatelské dovednosti, realizuje poradce pro péči - cílem této aktivity je podpořit neformální pečovatele v jejich dovednostech, obratnosti, efektivnějším zvládání péče
  3. Psychohygiena a koučování pečujících
  4. Odborné vzdělávání pečujících – účast účastníků v akreditovaném kurzu, doplněném psychohygienou a relaxačními technikami  
  5. Metodika pro neformální pečovatele publikace

 

Brožura ke stažení Pečujeme doma o své blízké

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Stanislava Borejová

Telefon:  773 764 597

E-mail: stanislava.borejova@bfz.cz