Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Ústecký kraj » Profilace a targeting jako způsob řešení nezaměstnanosti pro obyvatele malých obcí - do 5/2021

Profilace a targeting jako způsob řešení nezaměstnanosti pro obyvatele malých obcí

logo eu

Místo realizace: Ústecký kraj – LITOMĚŘICE

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2021

Popis projektu /anotace:

Projekt se soustředí na obyvatele 34 obcí, které sdružuje MAS České středohoří. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace obyvatel dle potřeb zaměstnavatelů v regionu, zvýšení možnosti uplatnění cílové skupiny a zprostředkování zaměstnání.

Projekt cílové skupině nabídne komplexní program aktivit na základě profilace účastníka obsahující poradenství (pracovní, sociální, psychologické, individuální.), možnost získání konkrétní (žádané) kvalifikace, PC dovzdělání, tarketing, zprostředkování zaměstnání.

V projektu bude podpořeno celkem 30 osob ve 2 cyklech.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit nejvíce rizikové skupiny v území MAS ČS, které jsou ohroženy soc. vyloučením a především se soustředit na jejich individuální vlastnosti, které jsou potřeba změnit či posílit, a posunout tak CS k vlastní aktivizaci na trhu práce.

Projekt zajistí cílovým skupinám zvýšení jejich odbornosti, získání praktických zkušeností, motivaci ke změně a k udržení zaměstnání. Cíleně volené aktivity projektu zajistí zvýšení atraktivnosti CS pro zaměstnavatele, usnadní vstup na trh práce a udržení se na něm. Projekt vychází z potřeb regionu a bude se řídit potřebami jednotlivců v něm zapojených.

Cílová skupina:

 • Neaktivní osoby
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Zájemci o zaměstnání
 • Osoby ve věku 50 a více let
 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0-2)
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z MD/RD

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v obcích v oblastní působnosti MAS ČS:

Chodouny, Křešice, Libochovany, Lhotka nad Labem, Litoměřice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Prackovice nad Labem, Terezín, Velké Žernoseky, Žalhostice, Býčkovice, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Liběšice, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Ploskovice, Trnovany, Třebušín, Žitenice, Drahobuz, Horní Řepčice, Chotiněves, Lovečkovice, Levín, Snědovice, Úštěk, Vrbice a Vrutice

Hlavní aktivity:

 1.  Výběr a vstup účastníků do projektu
 2.  Motivační aktivizační program, finanční a právní gramotnost:
  1. motivační aktivizační program (MAP) 16h.
  2. finanční gramotnost (FG) 12 h.
  3. právní gramotnost (PG) 12 h.
 3. Pracovní diagnostika
 4. Individuální poradenství/mentoring/setkávání účastníků – job klub (dle potřeb CS) po dobu celého projektu.
 5. Profilace a targeting – individuální práce s účastníky, vyhledávání vhodných pracovních pozic dle individuálních potřeb CS
 6. Kurzy Základy obsluhy PC 42 hod, odborné rekvalifikace a kurzy profesní kvalifikace
 7. Zprostředkování zaměstnání - vč. uplatňování forem prostupného zaměstnávání, podpora flexibilních opatření na trhu práce
 8. Řízení projektu a evaluace

 

Místo realizace:

bfz o.p.s., středisko Litoměřice - Zítkova 677/9, Litoměřice 412 01, 1. patro 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Fadlerová  

Telefon 770 122 495

Email:jana.fadlerova@bfz.cz