Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Ústecký kraj » S nadějí do práce - do 12/2020

S nadějí do práce

logo eu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009049

Místo realizace: Ústecký kraj – MOST

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Popis projektu /anotace:

Projekt S nadějí do práce je určen nezaměstnaným obyvatelům MAS Naděje, kteří potřebují pomoci se zvýšením odborné kvalifikace a tím i se zvýšením konkurenceschopnosti na trhu práce. Účastníci projektu budou mít možnost využít motivačně aktivizačních kurzů, individuálního poradenství, rekvalifikačních kurzů, mzdových příspěvků či příspěvků na cestovné a péči o dítě a závislé osoby. Díky zkušenému realizačnímu týmu bude mít projekt široký dopad na území MAS Naděje.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pomoc a podpora uchazečům z cílové skupiny. U těchto osob je mnoho překážek, které jim brání v uplatnění na trhu práce - zejména nízká kvalifikace, neodpovídající či nedostatečná praxe, vlastní nejistota a nedůvěra ze strany zaměstnavatelů. Uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce bude díky projektu zvýšena tím, že jim projekt nabídne komplexní program aktivit obsahující poradenství (pracovní, sociální, psychologické, individuální), motivaci, možnost získání kvalifikace v konkrétní (žádané) oblasti trhu práce, počítačové dovzdělání a následně možnost zisku zaměstnání.

 

Cílová skupina:

 • Neaktivní osoby
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Jedná se zejména o kumulaci těchto (minimálně 2) situací:

 1. evidence na ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců
 2. osoby mladší 25 let
 3. osoby ve věku 50 a více let
 4. osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0-2)
 5. osoby se zdravotním postižením
 6. osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou
 7. osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Zájemci o zaměstnání

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v obcích v oblastní působnosti MAS Naděje o.p.s.:

Bečov, Bělušice, Braňany, Český Jiřetín, Duchcov, Havraň, Klíny, Korozluky, Lahošť, Lišnice, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Obrnice, Osek, Patokryje, Polerady, Skršín, Želenice.

Hlavní aktivity:

 1. Výběr a vstup účastníků do projektu
 2. Motivační aktivizační program
 3. Kurz Finanční gramotnost
 4. Kurz Právní gramotnost
 5. Individuální diagnostika účastníků (pracovní / bilanční diagnostika / ergodiagnostika)
 6. Individuální poradenství (dle potřeb CS) po dobu celého projektu
 7. Profilace a targeting - individuální práce s účastníky, vyhledávání vhodných pracovních pozic
 8. Rekvalifikace a kurzy profesní kvalifikace
 9. Kurz Základy PC
 10. Zprostředkování zaměstnání - vč. uplatňování forem prostupného zaměstnávání, podpora flexibilních opatření na trhu práce; mzdové příspěvky
 11. Řízení projektu a evaluace

Kontaktní osoba:

Bc. Marcela Šidlíková, DiS.

Telefon:  775 686 203

E-mail marcela.sidlikova@bfz.cz