Doma nezůstanu

Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.03.4/0041

Částka: 6 159 900 Kč

Doba realizace projektu: 15. prosince 2006 až 30. června 2008

Popis projektu

Tímto projektem " Doma nezůstanu" chce firma bfz navázat na úspěšnou spolupráci především s ÚP v Jihočeském kraji. Tento projekt je určen pro okresy Prachatice, Strakonice, Písek a byl projednán s příslušnými okresními úřady. Účelem projektu je podpora tvorby pracovních míst pro osoby ze skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně nepřizpůsobivých. V rámci programu je snahou pomoci jim k návratu do společnosti jedná se tudíž o umístění obtížně zaměstnatelných osob a pokud možno udržet je na nových nebo neobsazených pracovních místech, která jsou, budou vytvořena u různých subjektu. Jedná se zejména o obecní a městské úřady, svazky obcí a další zaměstnavatele i organizace zajištující služby pro města a obce.

Projekt " Doma nezůstanu" představuje šanci pro 200 osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jedná se dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností nebo zájemce o zaměstnání tedy skupinu osob, která se radí k rizikovým a vyžaduje zvláštní péci a individuální poradenství. Výše jmenované skupiny svou dlouhodobou absencí na trhu práce ztrácejí pracovní návyky, motivaci, zhoršuje se jejich finanční situace a přestávají se aktivně zabývat hledání pracovního uplatnění.

Snižuje se jejich schopnost komunikace s potencionálním zaměstnavatelem, navíc informace o dlouhodobém vyřazení z trhu práce je pro zaměstnavatele často negativním předpokladem pro budoucí výkon určité profese, která často vyřadí nezaměstnaného již v úvodní fázi z výběrového řízení. U těchto lidí je pak velmi důležité vrátit jim sebevědomí a ukázat jim, že mají své místo na trhu práce a zaměstnavatelé o ně stojí.

V tomto projektu bude osloveno informačními schůzkami 200 obtížně umístitelných osob a 90 jich bude následně zařazeno do rekvalifikačních kurzu s následným zaměstnáním. Tyto osoby si tak mohou osvojit pracovní návyky a získat příjem finančních prostředku jinak než ze sociálního zajištění, ba naopak zapojením těchto skupin na trh práce vzniká povinnost do sociálního a zdravotního systému přispívat. Motivační aktivity budou v tomto projektu vyloučeny. Žadatel do projektu zapojí představitelé mest a obcí jejichž přítomnost na informativních schůzkách s potencionálními uchazeči odbourá určitý druh anonymity a zjednoduší komunikaci žadatele a uchazeče při vstupu do projektu. Finanční prostředky budou směrovány na přímou finanční podporu mezd výše zmiňovaných subjektu.

Finanční podpora pro potencionální zaměstnavatele ze strany příjemce projektu je částka 3800 Kč / rekvalifikant po dobu 9 měsíců v poctu 80 osob, dle blokové podmínky. Příjemce projektu věří, že výše uvedená opatření jsou dostačující k aktivnímu návratu výše jmenovaných skupin osob na trh práce.

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty