Celoživotní vzdělávání II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00227
Částka: 5 855 680,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. listopad 2013 - 30. červen 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Popis projektu

Realizace projektu napomůže ke zvyšování kvality v sociálních službách v Ústeckém a Středočeském kraji tím, že bude vzdělávat zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb. Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb mají zákonnou povinnost dalšího vzdělávání nebo kvalifikačního vzdělávání. Projekt navazuje na tuto povinnost a nabízí zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb možnost bezplatného, kvalitního vzdělání v krátkodobých kurzech v rozsahu 6 - 16 vyučovacích hodin a kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích programů zvyšovat kompetence pracovníků a jejich profesionalitu tak, aby poskytovali uživatelům sociálních služeb kvalitní služby. Tím bude podpořena kvalita poskytovaných sociálních služeb u poskytovatelů v Ústeckém a Středočeském kraji. Dílčím cílem je pomoci zaměstnavatelům naplnit zákonnou povinnost vzdělávat své zaměstnance v rozsahu 24 hodin ročně a přes kvalitní vzdělávání zaměstnanců nezatížit rozpočet poskytovatelů sociálních služeb.

V projektu bude podpořeno 2150 osob a 3000 osob získá Osvědčení o úspěšném absolvování. Realizuje se 200 krátkých akreditovaných kurzů a 6 kurzů na doplnění kvalifikace určené pro pracovníky v sociálních službách a 2 kurzy na doplnění kvalifikace určené pro sociální pracovníky.

Témata celoživotního vzdělávání jsou vybrána na základě potřeb zaměstnanců sociálních zařízení, které byly zajišťovány v rámci monitoringu v Ústeckém a Středočeském kraji.

 

Cílové skupiny

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

 

Region

Středočeský kraj
Ústecký kraj

 

KONTAKTY:

Bc. Andrea Moščic Fadlerová - Manažer projektu

fadlerova.andrea@lt.bfz.cz, tel.: 774686129

 

Za první monitorovací období bylo proškoleno 206 pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Nyní je naplánováno školení pro bezmála 1000 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb z Ústeckého a Středočeského kraje. Zároveň mohou poskytovatelé prostřednictvím projektu zajistit povinnou kvalifikaci pracovníků v rámci kurzu Pracovník v sociálních službách, který bude od 6.3.2014 realizován ve Smečně. Další z kvalifikačních kurzů je naplánován v regionech Teplice, Litoměřice a Chomutov. 

Přípravou a realizací kurzů bylo pověřeno středisko Litoměřice a Louny:

 

Pro Ústecký kraj:

Litoměřice bfz - vzdělávací akademie
Dlouhá 32
412 39 Litoměřice 


Kontaktní osoba:

Bc. Pospíšilová Jana - Koordinátor Ústecký kraj
email: pospisilova.jana@lt.bfz.cz, +420773776512

 

 

Pro Středočeský kraj:  

Louny bfz - vzdělávací akademie
Osvoboditelů 2649
440 01  Louny

 

Kontaktní osoba:

Eisenhamerová Hana - Koordinátor Středočeský kraj
email: eisenhamerova.hana@ln.bfz.cz, +420773686116

 

Ke stažení


Celkem v rámci projektu Celoživotní vzdělávání II. bylo nově podpořeno 2764 pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém a Středočeském kraji, celkem však bylo v rámci projektu proškoleno 3629 absolventů, kteří splnili všechny podmínky pro získání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Tímto shledáváme projekt jako velice úspěšný, kdy důkazem je jak vysoká poptávka ze strany poskytovatelů o vzdělávání ze strany naší společnosti, tak i na základě pozitivního hodnocení každého z realizovaného kurzu. I po skončení projektu bude naše společnost bfz aktivně reagovat na zajištění potřebného vzdělávání CS.

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty