Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Středočeský kraj » Zvyšování kvality sociálních služeb - do 07/2013

Individuální projekt - Zvyšování kvality sociálních služeb v SK

esf

CZ.1.04/3.1.00/05.00049 

Doba realizace projektu:

1. srpen 2011 až 31. červenec 2013 (24 měsíců)

 

Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Realizátor: Středočeský kraj - internetová adresa : www.kr-stredocesky.cz

Region: Středočeský kraj

Částka/rozpočet projektu: 31 558 470,00 Kč 

Projektový manager projektu / kontaktní osoba: Ing. Václav Váňa, tel.: 257 280 496, e-mail: vana@kr-s.cz

Popis projektu:
Realizovaný projekt se zaměřuje na všechny PO zřizované krajem; na poskytovatele pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nezřizované krajem; na poskytovatelé pečovatelské služby; sociální pracovníky obcí a kraje. Proškolení zaměstnanců umožní zvýšit kvalitu a provázanost služeb. Projekt se nezaměřuje na zaměstnance všech sociálních služeb v SK (např. na služby soc. prevence). 
Cílem projektu je vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a nepřímo také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby. Dojde ke vzdělání pracovníků prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, k vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb, k podpoře managementu dobrovolnictví / programů apod. Cíle projektu budou dosahovány prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu - akreditované kurzy; konzultace na místě; cvičné audity; apod. 
Klíčové aktivity (3-9) budou zajištěny dodavatelsky na základě vypsaných výběr. řízení.

Cílové skupiny:

Společnost bfz o.p.s byla vybrána jako dodavatel vzdělávacích aktivit:

„Klíčová aktivita 5 - Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky v přímé péči pobytových sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji"

„Klíčová aktivita 8 - Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením"

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR