Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Ústecký kraj » Zpátky mezi kolegy – do 02/2020

Zpátky mezi kolegy

logo eu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008115

Zdroj financování:
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Finanční objem:
1 995 375 Kč

Realizátor projektu:  
bfz o.p.s.

Doba realizace projektu: 

1. 9. 2018 – 29. 2. 2020

Místo realizace: Ústecký kraj

Cíl projektu:  
Hlavním cílem projektu je pomoci se zvýšením odborné kvalifikace a tím i zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce nezaměstnaným obyvatelům MAS Labské skály.

Cílové skupiny:

Hlavní aktivity: 

Kontaktní osoba:
Bc. Eva Vernerová